RUKUN SHALAT

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Rukun shalat itu ada 17 ( tujuh belas ) yaitu : 1. Berniat dalam hati 2. Takbiratul ihram 3. Berdiri bagi yang mampu, dalam shalat fardhu. 4. Membaca surat Al-Fatihah Penjelasan : 1. Niat shalat harus disertakan dengan membaca Takbiratul – Ihram sebab, dimulainya shalat itu dengan membaca takbiratul – i
Posted in Artikel | Comments Off on RUKUN SHALAT

SYARAT – SYARAT SHALAT

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Syarat – syarat shalat ada delapan, yaitu suci dari kedua hadas besar dan kecil, suci daripada najis pada pakaian, badan dan tempat shalatnya, menutup aurat, menghadap Kiblat, mengetahui waktunya. Mengetahui kefardhuan ( rukun ) shalat, tidak menganggap fardhu dari setiap fardhu shalat sebagai sunat ( harus mengert
Posted in Artikel | Comments Off on SYARAT – SYARAT SHALAT

TAYAMUM

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Sebab – sebab yang membolehkan Tayamum ada tiga, yaitu karena tidak ada air sama sekali, sakit yang menyebabkan dilarang memakai air, ( air ada tetapi sedikit ) namun diperlukan untuk menjaga kehausan hewan yang dihormati. Selain hewan yang tidak dihormati termasuk diantaranya ialah enam perkara , orang yang meni
Posted in Artikel | Comments Off on TAYAMUM

SYARAT – SYARAT WUDHU DAN YANG MEMBATALKAN WUDHU

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Syarat – syarat wudhu ada 10 ( sepuluh ), yaitu : 1. Beragama Islam 2. Tamyis ( sudah dapat membedakan ) 3. Suci dari haid dan nifas 4. Suci dari barang yang dapat menghalangi sampai ( tembusnya ) air kepada kulit ( jangan ada malam atau lilin, minyak kental , cat dan sebagainya yang melekat pada kulit ) 5. Pada
Posted in Artikel | Comments Off on SYARAT – SYARAT WUDHU DAN YANG MEMBATALKAN WUDHU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Arti Bismillahirrahmanirrahiim, yaitu : Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang demikian itu, menurut yang sudah lazim menjadi pengertian umum kaum muslimin di Indonesia. Yang biasa diajarkan di Pesantren – pesantren, dilandasi arti secara harfiyah dan dilengkapi dengan ilmu Nahwu, ma’ani d
Posted in Artikel | Comments Off on BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

ORANG TERAKHIR YANG MEMASUKI SYURGA

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Dari Imran bin Husain ra dan dari Nabi SAW, beliau bersabda : ” Segolongan orang keluar dari Neraka karena mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka masuk ke syurga dan mereka disebut bekas orang Jahanam. ” ( HR : Bukhari ) . Dari Ibnu Abas ra ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : ” S
Posted in Artikel | Comments Off on ORANG TERAKHIR YANG MEMASUKI SYURGA

DOA MEMOHON PERLINDUNGAN DARI SIKSA NERAKA

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Dari Ibnu Abas ra, bahwa Nabi SAW mengajarkan doa berikut ini . ” Allahumma innii ‘audzubika min azabi Jahannam wamin adzabil qobri wamin fitnatil mahya walmamati maminsarrii fitnatil masyihhidajjali. ” ( Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari siksa Neraka, dan aku berlindung kepada Engka
Posted in Artikel | Comments Off on DOA MEMOHON PERLINDUNGAN DARI SIKSA NERAKA

PERCAKAPAN ANTARA MALAIKAT MALIK, PARA PENJAGA, DAN PARA PENGHUNI NERAKA

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Allah SWT berfirman : ” Dan orang-orang yang berada dalam Neraka berkata kepada para penjaga neraka Jahanam : ” Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan adzab bagi kami barang sehari saja. ” Penjaga Jahanam berkata : ” Apakah belum datang kepada kamu Rasul – rasulmu dengan membawa
Posted in Artikel | Comments Off on PERCAKAPAN ANTARA MALAIKAT MALIK, PARA PENJAGA, DAN PARA PENGHUNI NERAKA

KEUTAMAAN TAWAKAL

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Allah SWT berfirman, ( Artinya ) : ” Sesungguhnya Allah mencintai orang – orang yang berserah diri kepada-Nya. ” ( QS : Al-Imran : 159 ). Alangkah agungnya sebuah kedudukan yang ditandai dengan kecintaan Allah SWT dan orang yang melaksanakan akan ditanggung oleh Allah dengan kecukupan. Maka Allah ak
Posted in Artikel | Comments Off on KEUTAMAAN TAWAKAL

KEUTAMAAN AL-QUR’AN, ILMU DAN ULAMA

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad SAW bersabda, ( Artinya ) : ” Barangsiapa membaca Al-Qur’an, kemudian melihat bahwa seseorang telah diberikan yang lebih daripada apa yang diberikan padanya, maka dia benar-benar telah meremehkan orang yang telah diagungkan Allah SWT .” Nabi Muhammad SAW bersabda : ” Tidak ada seo
Posted in Artikel | Comments Off on KEUTAMAAN AL-QUR’AN, ILMU DAN ULAMA