MAKNA LAA ILAAHA ILLALLLAH

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Makna tiada Tuhan melainkan Allah itu ialah, tiada yang wajib disembah dengan sebenarnya dialam wujud ini kecuali Allah.
Penjelasan :
Sebab, Allah yang menciptakan dan menghidupkan, juga yang melengkapi anggota kita dan kenikmatan lainnya. Oleh karena itu, hanya kepada-Nya kita wajib menyembah dan mengabdi dengan mengikuti segala macam perintah – Nya , baik mengenai ibadah khusus seperti shalat, mau maupun yang bertalian dengan kepentingan kemasyarakatan. Allah telah membuat petunjuk dan kesemuanya itu dianggap ibadah.
Kewajiban orang mukmin ialah, mengiktikadkan bahwa Allah adalah Dzat Yang Maha Esa. Tunggal, tiada berserikat dengan lainnya, yang Maha Sempurna dan Maha Suci dari segala macam sifat kekurangan. Dan mengiktikadkan, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang termulia, yang baik segala tingkah laku dan ucapannya, lahir maupun bathinnya juga dijadikan oleh Allah sebagai contoh teladan bagi seluruh umatnya yang takwa kepada Allah.
Setiap yang membaca Dua Kalimah Syahadat disebut muslim, walaupun belum mengerjakan rukun Islam yang lainnya, hanya saja belum benar keislamannya.
Saya akhiri tulisan religius ini, berjudul sesuai tersebut diatas. Terima kasih atas segala perhatian serta mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Jumpa lagi kita, insya Allah dikesempatan lain tentu saja dengan tulisan saya yang lain. Waafwa minkum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
***
* Bahan-bahan ( materi ) diambil dan dikutip dari buku : ILMU FIQIH ( Safinatunnaja ). Oleh : Syekh Salim Ibnu Samir Al-Hadhrami *
***
* Artikel religius ini dapat anda temukan pada Website kesayangan aku :Www.hajisunaryo.com *
***
* Artikel religius ini juga dapat anda temukan pada Website :Www.hsunaryo.blogspot.co.id atau Www.hsunaryo.blogspot.com *
***

This entry was posted in Artikel. Bookmark the permalink.