Author Archives: H. Sunaryo A.Y.

Telat Wafat Ayah Kami Haji Sunaryo A.Y

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berita duka cita, telah meninggal dunia ayah kami bapak Haji Sunaryo A.Y. Beliau adalah penulis artikel Islami di Website ini. Semoga isi dari Website ini bermanfaat dan menjadikan sebagai tambahan amal kebaikan yang memberatkan timbangan amal beliau … Continue reading

Posted in Artikel | Comments Off on Telat Wafat Ayah Kami Haji Sunaryo A.Y

RUKUN MENSHALATKAN MAYAT, MENGUBURKAN DAN MENGGALI MAYAT

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Rukun menshalatkan mayat ada tujuh , yaitu : 1. Berniat 2. Empat kali takbir 3. Berdiri bagi yang mampu 4. Membaca Al-Fatihah (sesudah takbir pertama ) 5. Membaca shalawat kepada Nabi … Continue reading

Posted in Artikel | Comments Off on RUKUN MENSHALATKAN MAYAT, MENGUBURKAN DAN MENGGALI MAYAT

MENGURUS, MEMANDIKAN, SERTA MENGKAFANI ( MEMBUNGKUS ) MAYAT

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Yang wajib dilakukan untuk mengurus mayat ada empat, yaitu : 1. Memandikannya 2. Mengkafani atau membungkusnya 3. Menshalatkannya 4. Menguburnya Penjelasan : 1. Seandainya mayat tidak bisa dimandikan karena mati terbakar … Continue reading

Posted in Artikel | Comments Off on MENGURUS, MEMANDIKAN, SERTA MENGKAFANI ( MEMBUNGKUS ) MAYAT

SYARAT MENDIRIKAN SHALAT JUM’AT , RUKUN SERTA SYARAT KHOTBAH

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Syarat mendirikan shalat jum’at ada enam , yaitu hendaknya : 1. Semuanya dikerjakan pada waktu Dzuhur. 2. Didirikan didalam batas wilayah ( kampung, jangan diluar kampung ). 3. Dikerjakan dengan shalat … Continue reading

Posted in Artikel | Comments Off on SYARAT MENDIRIKAN SHALAT JUM’AT , RUKUN SERTA SYARAT KHOTBAH

SEBAB-SEBAB SUJUD SAHWI

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Sebab – sebab sujud sahwi ada empat, yaitu : Pertama , meninggalkan sebagian dari sunat – sunat ab’adh shalat atau sebagian dari sunat ab’adh ( membaca sunat ab’adh nya tidak lengkap … Continue reading

Posted in Artikel | Comments Off on SEBAB-SEBAB SUJUD SAHWI

GAMBARAN BERJAMAAH ATAU BERMAKMUM

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Gambaran berjamaah atau bermakmum itu ada sembilan, yang syah ada lima, dan tidak syah ada empat macam, yaitu : 1. Syah laki-laki bermakmum kepada laki-laki lagi, perempuan bermakmum kepada laki-laki, banci … Continue reading

Posted in Artikel | Comments Off on GAMBARAN BERJAMAAH ATAU BERMAKMUM

TANDA-TANDA BALIGH

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Tanda orang yang baligh ( dewasa ) ada tiga, yaitu : 1. Genap berusia 15 tahun ( dengan tahun hijriyah ), bagi laki-laki maupun perempuan. 2. Bermimpi jima’ ( walaupun tidak … Continue reading

Posted in Artikel | Comments Off on TANDA-TANDA BALIGH

DERAJAT ATAU TINGKATAN NIAT

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Niat shalat mempunyai tiga derajat, yaitu : 1. Bila keadaan shalat fardhu, maka wajib menyengaja mengerjakan shalat, menentukan waktunya dan mengenai kefardhuannya ( seperti : ” Saya niat shalat fardhu Subuh…” … Continue reading

Posted in Artikel | Comments Off on DERAJAT ATAU TINGKATAN NIAT

MAKNA LAA ILAAHA ILLALLLAH

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Makna tiada Tuhan melainkan Allah itu ialah, tiada yang wajib disembah dengan sebenarnya dialam wujud ini kecuali Allah. Penjelasan : Sebab, Allah yang menciptakan dan menghidupkan, juga yang melengkapi anggota kita … Continue reading

Posted in Artikel | Comments Off on MAKNA LAA ILAAHA ILLALLLAH

RUKUN IMAN

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Rukun Iman ada enam, yaitu : 1. Percaya kepada Allah 2. Percaya kepada malaikat – malaikat-Nya. 3. Percaya kepada kitab – kitab – Nya. 4. Percaya kepada para Rasul-Nya. 5. Percaya … Continue reading

Posted in Artikel | Comments Off on RUKUN IMAN