UCAPAN MAYAT KETIKA DIBAWA KEKUBUR

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Segala puja dan puji milik Allah SWT, tiada sekutu bagi-Nya dan hanya kepada Allah SWT kita menyembah dan hanya kepada Allah SWT kita memohon pertolongan serta hanya kepada-Nya kita memohon ampunan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya beserta para sahabatnya.
Saudaraku, sidang pembaca yang terhormat. Didalam sebuah Hadist diterangkan, jikalau mayat itu sudah dibawa kekubur, maka mayat itu tidaklah berdiam diri saja , tetapi juga berkata – kata. Hal ini berbeda – beda apa yang diucapkan itu antara orang yang ahli mengamalkan kebaikan atau yang ahli mengamalkan keburukan. Hadist tersebut ialah sabda Rasulullah SAW demikian :
( Artinya ) : ” Apabila mayat itu sudah diletakkan ( dalam usungan ) dan dibawa oleh orang – orang lelaki diatas bahunya ( yakni kekubur ) maka apabila mayat itu termasuk orang yang beramal shaleh, lalu mengucap : ” Segerakanlah olehmu semua ( membawa aku kekubur ini ), tetapi apabila mayat itu beramal buruk, ia pun berkata : ” Kemanakah engkau semua pergi membawa diriku ini. Suara mayat tersebut dapat didengar oleh segala benda selain manusia dan seandainya manusia itu dapat mendengarkan, tentulah ia tidak sadarkan diri menjadi bingung. ” ( HR : Bukhari ) .
Saudaraku, sidang pembaca yang terhormat. Saya akhiri tulisan religius ini, berjudul sesuai tersebut diatas. Terima kasih atas segala perhatian serta mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Jumpa lagi kita, insya Allah dikesempatan lain tentu saja dengan tulisan saya yang lain. Waafwa minkum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
***
* Bahan-bahan ( materi ) diambil dan dikutip dari buku : INILAH HARI PEMBALASAN. Oleh : Moh. Abdai Rhathomy *
***
* Artikel religius ini dapat anda temukan pada Website kesayangan :Www.hajisunaryo.com *
***
* Artikel religius ini juga dapat anda temukan pada Website :Www.hsunaryo.blogspot.co.id atau Www.hsunaryo.blogspot.com *
***

This entry was posted in Artikel. Bookmark the permalink.