SHALAT GHAIB

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Segala puja dan puji milik Allah SWT, tiada sekutu bagi-Nya dan hanya kepada Allah SWT kita menyembah dan hanya kepada Allah SWT kita memohon pertolongan serta hanya kepada-Nya kita memohon ampunan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya beserta para sahabatnya.
Saudaraku, sidang pembaca yang terhormat. Bila ada keluarga atau handai tolan yang meninggal ditempat yang jauh dari sanak saudaranya, maka disunatkan juga kita melakukan shalat ghaib atas mayat tersebut walaupun sudah lewat seminggu atau lebih. Shalat ghaib pada mayit ini adalah adalah syah, sebagaimana sabda Nabi SAW : ( Artinya ) : ” Dari Abu Hurairah ra :Bahwasanya Nabi SAW menyiarkan khabar wafatnya Raja Najasi pada hari wafatnya, dan beliau keluar bersama mereka pergi ke Musholla, kemudian beliau berbaris dengan mereka, dan beliau bertakbir empat kali. ” ( HR : Sepakat Ahli Hadist ) .
Keterangan : Najasi yang dimaksud dalam Hadist ini ialah Maharaja ( Kaisar ) Ethiopia yang telah masuk Islam, walaupun Islamnya tidak disiarkan kepada kaumnya.
Cara mengerjakan shalat ghaib sama halnya mengerjakan shalat mayit biasa, hanya boleh kita melakukan shalat diatas kuburnya, asal waktunya belum lewat satu bulan.
Rasulullah SAW bersabda : ( Artinya ) : ” Dari Ibnu Abas ra : Sesungguhnya Nabi SAW telah shalat diatas sebuah kubur, sesudah sebulan lamanya. ” ( HR : Daruquthni ).
Saudaraku sidang pembaca yang terhormat. Saya akhiri tulisan religius ini, berjudul sesuai tersebut diatas. Terima kasih atas segala perhatian serta mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Jumpa lagi kita, insya Allah dikesempatan lain tentu saja dengan tulisan saya yang lain. Waafwa minkum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
***
* Bahan-bahan ( materi ) diambil dan dikutip dari buku : FIQIH. Untuk Madrasah Aliyah. Oleh : Drs H. Moch Rifa’i dan Drs Rs Abd Aziz *
***
* Artikel religius ini dapat anda temukan pada Website kesayangan :Www.hajisunaryo.com *
***
* Artikel religius ini juga dapat anda temukan pada Website :Www.hsunaryo.blogspot.co.id atau Www.hsunaryo.blogspot.com *
***

This entry was posted in Artikel. Bookmark the permalink.