PERINTAH MEMBAYAR ZAKAT

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Jika kita bicara soal zakat, yang terlintas dipikiran kita pada umumnya adalah zakat fitrah. Sebab zakat inilah yang pasti kita tunaikan setiap akhir puasa Ramadhan guna menyempurnakan ibadah puasa kita. Jenis zakat yang lain, seperti zakat kekayaan, zakat emas dan perak, zakat binatang ternak, zakat pertanian dan lain sebagainya, sering kali terlupakan. Padahal mungkin , kita termasuk orang yang tergolong wajib menunaikan salah satu jenis zakat tersebut.
Perhatikan Firman Allah SWT, sehubungan dengan Perintah Membayar Zakat, ( Artinya ) : ” Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, rukuk lah beserta orang-orang yang rukuk ” ( QS : Al Baqarah : 43 ) .
Yang dimaksud ialah : Shalat berjamaah dan dapat pula diartikan : Tunduk lah kepada perintah – perintah Allah bersama – sama orang – orang yang tunduk.
Kemudian perhatikan Firman-Nya , ( Artinya ) : ” Dia ( Allah ) telah menamai kamu sekalian orang – orang muslim dari dahulu, dan ( begitu pula ) dalam ( Al Qur’an ) ini , supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah “. ( QS : Al Hajj : 78 ) .
Maksudnya : Dalam kitab – kitab yang telah diturunkan kepada Nabi – nabi sebelum Nabi Muhammad SAW.
Dan Firman-Nya , masih sehubungan dengan perintah membayar zakat, ( Artinya ) : ” Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat , dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi Rahmat “. ( QS : An Nur : 56 ).
Saya akhiri tulisan religius ini, berjudul sesuai tersebut diatas. Terima kasih atas segala perhatian serta mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Jumpa lagi kita, insya Allah dikesempatan lain tentu saja dengan tulisan saya yang lain. Waafwa minkum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
***
* Bahan-bahan ( materi ) diambil dan dikutip dari buku : SEPUTAR MASALAH ZAKAT DAN PUASA. Oleh : Syamsul Rijal Hamid *
***
* Artikel religius ini dapat anda temukan pada Website kesayangan :Www.hajisunaryo.com *
***
* Artikel religius ini juga dapat anda temukan pada Website :Www.hsunaryo.blogspot.co.id atau Www.hsunaryo.blogspot.com *
***

This entry was posted in Artikel. Bookmark the permalink.