PERIHAL DIBA’ATSNYA RASULULLAH SAW DARI KUBURNYA

Bismillahirrahmanirrahiim
Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Dalam sebuah Hadist dari Ibnu Umar ra, menceritakan sebagai berikut : Pada suatu hari Rasulullah SAW keluar bersama – sama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ra, tangan kanannya diletakkan diatas bahu Abu Bakar dan tangan kiri diatas bahu Umar, kemudian beliau SAW bersabda : ( Artinya ) : ” Demikian inilah kita akan diba’ats besok pada Hari Kiamat.” ( Al-Hadist ).
Dalam Hadist lain, Rasulullah SAW bersabda pula : ( Artinya ) : ” Aku adalah manusia yang pertama sekali keluar ( dari kubur ) ketika para manusia diba’ats. Aku adalah juru khutbah ( yakni juru bicara ) mereka, jikalau semua telah datang. Aku pula yang akan memberikan kegembiraan kepada mereka dikala mereka telah habis samasekali harapannya ( yakni putus asa dalam menanggulangi kesulitan dikala itu ). Bendera perpujian ada dikedua buah tanganku dan akulah semulia-mulia keturunan Adam disisi Tuhanku dan yang sedemikian bukanlah aku membangga-banggakan ( yang tiada kenyataannya . ” ( HR : Turmidzi dari Anas ra ).
Lagi sekali Rasulullah SAW bersabda : ( Artinya ) :” Aku adalah orang yang pertama kali pecah buminya ( perlu diba’ats ), kemudian aku dikaruniai pakaian dari syurga, lalu aku berdiri disebelah kanan Arasy. Tiada seorangpun dari golongan makhluk yang dapat menempati pangkat yang sedemikian itu selain aku sendiri. ” ( HR : Turmidzi dari Abu Hurairah ra ).
Selain itu ada pula Sabda Rasulullah SAW sebagai berikut : ( Artinya ) : ” Aku adalah orang yang pertama kali pecah buminya ( perlu diba’ats ), kemudian Abu Bakar dan selanjutnya Umar ra. Setelah itu aku mendatangi kubur di daerah Baqik, lalu sama dikumpulkan bersamaku. Kemudian aku menantikan ahli Mekkah, sehingga akhirnya aku dikumpulkan diantara Mekkah dan Madinah. ” ( HR : Turmidzi dari Ibnu Umar ra ) .
Demikianlah keadaan atau hal ikhwal Rasulullah SAW ketika diba’ats nanti pada Hari Kiamat itu, begitu pulalah halnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ra.
Saya akhiri tulisan religius ini, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Waafwa minkum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
***
* Bahan-bahan ( materi ) diambil dan dikutip dari buku : INILAH HARI PEMBALASAN. Oleh :Moh. Abdai Rhathomy. *
***
* Artikel religius ini dapat anda temukan pada Website kesayangan :Www.hajisunaryo.com *
***
* Artikel religius ini juga dapat anda temukan pada Website :Www.hsunaryo.blogspot.co.id atau Www.hsunaryo.blogspot.com *
***

This entry was posted in Artikel. Bookmark the permalink.