MENGKAFANI MAYIT

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Maunah-Nya lah saya dapat menyusun tulisan religius ini, berjudul sesuai tersebut diatas. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya beserta para sahabatnya.
Saudaraku, sidang pembaca yang terhormat. Setelah mayat dimandikan dengan cukup sempurna, maka fardhu kifayah bagi tiap-tiap orang yang hidup mengkafaninya. Mangkafani mayat sedikit – dikitnya dengan selapis kain yang dapat menutup seluruh tubuhnya.
Disunatkan bagi mayat laki-laki dikafani sampai tiga lapis kain, tiap – tiap lapis dari kafan itu hendaknya dapat menutupi seluruh tubuhnya. Mayat laki-laki menggunakan lima lapis kain, maka sesudah tiga lapis , ditambah dengan baju kurung dan sorban.
Mayat wanita disunatkan lima lapis, masing – masing berupa sarung, baju, kudung, dan dua lapis yang menutup seluruh tubuhnya.
Kain yang digunakan untuk kafan ialah kain yang halal dipakainya sewaktu hidupnya dan disunatkan dengan kain yang berwarna putih dan baru pula serta diberi wangi – wangian.
Rasulullah SAW bersabda : ( Artinya ) : ” Dari Jabir , berkata Rasulullah SAW : ” Apabila salah seorang kamu mengkafani saudaranya, hendaklah dibaikkannya kafannya itu. ” ( HR : Muslim ) .
Kalau kain putih tidak ada, maka boleh mengkafani mayat dengan kain apa saja yang dapat digunakan untuk mengkafaninya, kemudian dishalatkannya.
Saudaraku, sidang pembaca yang terhormat. Saya akhiri tulisan religius ini, berjudul sesuai tersebut diatas. Terima kasih atas segala perhatian serta mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Jumpa lagi kita, insya Allah dikesempatan lain tentu saja dengan tulisan saya yang lain. Waafwa minkum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
***
* Bahan-bahan ( materi ) diambil dan dikutip dari buku : FIQIH. Untuk Madrasah Aliyah. Oleh : Drs H. Moch Rifa’i dan Drs Rs Abd Aziz *
***
* Artikel religius ini dapat anda temukan pada Website kesayangan : Www.hajisunaryo.com *
***
* Artikel religius ini juga dapat anda temukan pada Website : Www.hsunaryo.blogspot.co.id atau Www.hsunaryo.blogspot.com *
***

This entry was posted in Artikel. Bookmark the permalink.