HAJI ANAK KECIL

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Bimbingan-Nya lah saya dapat menyusun tulisan religius ini, berjudul sesuai tersebut diatas. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya beserta para sahabatnya.
Saudaraku, sidang pembaca yang terhormat. Anak kecil yang belum baligh bila melakukan haji
,adalah syah hajinya , tetapi tidak wajib. Haji anak kecil ( orang ) yang belum baligh tidak tergolong wajib, oleh karenanya bila telah dewasa ia wajib mengerjakan haji lagi , bila kuasa.
Kita perhatikan Hadist Nabi SAW : ( Artinya ) : ” Dari Ibnu Abas ra : Bahwasanya Nabi SAW berjumpa dengan kafilah di Rauha, suatu tempat didekat Madinah beliau bertanya: ” Siapa kaum itu ? ” Mereka menjawab : ” Kaum muslimin . “dan mereka bertanya lagi : ” Maka seorang wanita memperlihatkan seorang anak kepada Rasulullah dan berkata : ” Apakah bagi anak ini ada haji? ” . Beliau menjawab : ” Ya, dan bagimu juga ada ganjaran.” ( HR : Muslim ).
Jadi anak kecil boleh saja ( syah ) melakukan ibadah haji
,tetapi tidak tergolong wajib.
Rasulullah SAW bersabda : ( Artinya ) : ” Beliau berkata : ” Barangsiapa dari anak-anak yang telah haji, sesudah ia baligh hendaklah ia melakukan haji kembali dan barangsiapa dari hamba yang telah haji, kemudian sesudah ia dimerdekakan, hendaklah ia pergi haji kembali. ” ( HR : Baihaqi ) .
Saudaraku, sidang pembaca yang terhormat. Saya akhiri tulisan religius ini, berjudul sesuai tersebut diatas. Terima kasih atas segala perhatian serta mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Jumpa lagi kita, insya Allah dikesempatan lain tentu saja dengan tulisan saya yang lain. Waafwa minkum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
***
* Bahan-bahan ( materi ) diambil dan dikutip dari buku :FIQIH. Untuk Madrasah Aliyah. Oleh : Drs H. Moch Rifa’i dan Drs Rs Abd Aziz *
***
* Artikel religius ini dapat anda temukan pada Website kesayangan :Www.hajisunaryo.com *
***
* Artikel religius ini dapat dapat anda temukan pada Website :Www.hsunaryo.blogspot.co.id atau Www.hsunaryo.blogspot.com *
***

This entry was posted in Artikel. Bookmark the permalink.