ALLAH SWT SENDIRI YANG MELAKSANAKAN HISAB

Bismillahirrahmanirrahiim
Allahumma shali ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah tentu saja bahwa hisab itu juga akan disaksikan oleh para Malaikat tetapi yang melaksanakan hisab itu adalah Allah SWT sendiri, tanpa perantaraan siapapun. Hal ini jelas diterangkan dalam sebuah Hadist dari Adiy bin Hatim. Nabi Besar Muhammad SAW bersabda sebagai berikut : ( Artinya ) : ” Tiada seorangpun dari kamu sekalian, melainkan pasti akan diajak bicara oleh Allah nanti pada Hari Kiamat. Antara orang tadi dengan Tuhan tiada juru bahasa (yakni perantara atau penyambung lidahnya). Orang itu melihat Kesebelah kanannya, maka tidak ada yang dilihat olehnya melainkan amalan yang telah diperbuanya ( ketika didunia ). Ia pun lalu melihat kesebelah kirinya, tidak pula ada yang dilihat olehnya melainkankan amalan yang telah diperbuanya. Selanjutnya ia melihat kearah mukanya, tetapi tiada yang dilihat olehnya dimukanya itu melainkan Neraka belaka. Maka dari itu takutlah pada siksa Neraka sekalipun dengan jalan memberikan sedekah dengan belahan buah Kurma. ” ( HR : Imam – imam Buhari, Muslim dan Turmidzi ) .
Hadist diatas itu pernah diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ra kepada orang banyak, kemudian ada seseorang yang bertanya begini : ( Artinya ) : ” Hai Amirul mukminin, bagaimanakah Allah hendak melaksanakan hisab kepada segenap manusia ini dalam suatu masa yang bersamaan waktunya? Imam Ali ra lalu menjawab : ” Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seluruh manusia dalam waktu yang bersamaan, maka demikian itu pulalah Allah akan memberikan pertanyaan kepada mereka itu secara bersamaan dalam satu waktu pula ” .
Menurut riwayat, maka lamanya waktu hisab atau perhitungan amal itu hanyalah dalam setengah hari belaka, tetapi ada yang merasakan bahwa lamanya itu sampai setahun, sewindu yakni delapan tahun dan ada yang menganggap lebih dari itu. Semuanya itu adalah tergantung kepada masing-masing amalannya ketika didunia.
Saya akhiri tulisan religius ini, terima kasih atas segala perhatian serta mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi Taufik wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
***
* Bahan-bahan ( materi ) diambil dan dikutip dari buku : INILAH HARI PEMBALASAN. Oleh : Moh. Abdai Rhathomy *
***
* Artikel religius ini dapat anda temukan pada Website kesayangan : Www.hajisunaryo.com *
***
* Artikel religius ini juga dapat anda temukan pada Website :Www.hsunaryo.blogspot.co.id atau Www.hsunaryo.blogspot.com *
***

This entry was posted in Artikel. Bookmark the permalink.