SUNGAI – SUNGAI DI SYURGA ( Bagian Pertama )

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Segala puja dan puji syukur kepunyaan Allah SWT. Tiada Sekutu bagi-Nya , hanya kepada Allah SWT kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beserta para sahabatnya. Saudaraku, sidang pembaca yang berbahagia. Kali ini judul tu
Posted in Artikel | Leave a comment

TINGKATAN-TINGKATAN SYURGA ( Bagian Ketiga )

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat serta Maunah-Nya lah pada hakikatnya saya dapat menyelesaikan tulisan religius sesuai judul tersebut diatas. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beserta para sahabatnya. Saudaraku , sidang pembaca
Posted in Artikel | Leave a comment

TINGKATAN-TINGKATAN SYURGA ( Bagian Kedua )

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Segala puja dan puji kepunyaan Allah, Tuhan Seru Sekalian Alam, tiada sekutu bagi-Nya. Hanya kepada Allah SWT kita menyembah dan hanya kepada – Nya kita memohon pertolongan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW , tiada lagi Nabi sesudahnya. Shalawat dan salam semoga juga terlimpa
Posted in Artikel | Leave a comment

TINGKATAN-TINGKATAN SYURGA ( Bagian Pertama )

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Puji-pujian hanya milik Allah SWT, tiada sekutu bagi-Nya dan hanya kepada Allah SWT kita menyembah dan hanya kepada – Nya kita memohon pertolongan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW , tiada lagi Nabi sesudahnya. Shalawat dan salam semoga juga terlimpahkan atas keluarga beliau
Posted in Artikel | Leave a comment

KENIKMATAN PUNCAK ADALAH MELIHAT WAJAH ALLAH

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Segala puja dan puji syukur kepunyaan Allah SWT , tiada sekutu bagi-Nya dan hanya kepada Allah SWT kita menyembah dan hanya kepada – Nya kita memohon pertolongan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW , tiada lagi Nabi sesudahnya. Shalawat dan salam semoga juga terlimpahkan atas k
Posted in Artikel | Leave a comment

QADHA DAN QADHAR

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Maunah-Nya lah saya dapat menyusun tulisan religius sesuai judul tersebut diatas. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW , tiada lagi Nabi sesudahnya. Shalawat dan salam semoga juga tercurah atas keluarga beliau ( Nabi SAW ) bese
Posted in Artikel | Leave a comment

JANGAN MENGINGKARI AYAT – AYAT ALLAH

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Segala puji hanya milik Allah SWT, pemilik syariat yang sempurna. Semoga shalawat serta salam tetap tercurah kepada kekasih yang mulia Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beserta para sahabatnya dan para pengikutnya dengan baik hingga hari Kiamat. Saudaraku sidang pembaca yang terhormat. Allah SWT berfirman di dalam K
Posted in Artikel | Leave a comment

DIMANAKAH LOKASI SYURGA BERADA ?

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Pertama – tama mari kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Maunah-Nya lah pada hakikatnya saya dapat menyusun tulisan religius sesuai judul tersebut diatas. Saya yakin , haqul yakin tanpa izin , tanpa perkenan , tanpa kehendak-Nya , saya tidak akan pernah bisa menulis seperti ini. O
Posted in Artikel | Leave a comment

DOA ABU DARDA’ PENANGKAL BENCANA

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Maunah-Nya sehingga saya, alhamdulillah dapat menyusun tulisan religius sesuai judul tersebut diatas. Saya yakin haqul yakin pada hakikatnya , kesemuanya ini semata-mata adalah karena izin , karena perkenan , karena kehenda-Nya jua
Posted in Artikel | Leave a comment

TANGGUNGJ JAWAB TERHADAP KELUARGA

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad . Segala puja dan puji kepunyaan Allah SWT , tiada sekutu bagi-Nya. Hanya kepada Allah SWT kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW , tiada lagi Nabi sesudahnya. Shalawat dan salam semoga juga terlimpahkan atas keluarga beliau (
Posted in Artikel | Leave a comment