DASAR HUKUM ISLAM KETIGA ADALAH IJTIHAD

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Puja dan puji kepunyaan Allah , shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku ,sidang pembaca yang terhormat. Materi tulisan kita kali ini, setentang ijtihad. Ya! Ijtihad merupakan dasar hukum islam ketiga sesudah Al-Qur’an dan Hadist. Ijtihad berasal dari
Posted in Artikel | Leave a comment

PENGERTIAN IMAN DAN MUNAFIK

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Segala pujian hanya milik Allah , tiada sekutu bagi-Nya .Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW , tiada Nabi sesudahnya. Shalawat dan salam juga semoga terlimpahkan atas keluarga beserta para sahabatnya. Saudaraku ,
Posted in Artikel | Leave a comment

ADAB BERPAKAIAN DAN BERPERGIAN

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Segala sanjungan , puja dan puji hanya milik Allah , tiada sekutu bagi-Nya.Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan.Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW , tiada lagi Nabi sesudahnya. Shalawat dan salam semoga juga terlimpahkan atas keluarga dan para sahabatnya
Posted in Artikel | Leave a comment

BERAMAL DAN DAKWAH AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmamanirrahiim Alahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Segala sanjungan , puja dan puji kepunyaan Allah. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW , tiada lagi Nabi sesudahnya. Shalawat dan salam semoga juga terlimpahkan atas keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku , sidang pembaca yang terhormat. Bagaimana cara beramal yang baik dan benar itu? Cara
Posted in Artikel | Leave a comment

SHALAT DALAM KEADAAN SAKIT

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Segala puja dan puji kepunyaan Allah , Tuhan Seru Sekalian Alam , hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW , tiada lagi Nabi sesudahnya. Semoga shalawat dan salam juga terlimpahkan atas keluarga beserta para sahabatnya.
Posted in Artikel | Leave a comment

SHALAT DALAM KENDARAAN

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wassalim sayyidina Muhammad. Segala sanjungan dan puja puji milik Allah ,tiada sekutu baginya.Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan. Shalawat serta salam kita mohonkan semoga tercurah kepada Nabi Muhammmad SAW , tiada lagi Nabi sesudahnya. Shalawat dan salam juga semoga tercurah kepada keluarga serta para sahabat
Posted in Artikel | Leave a comment

HARI KIAMAT PASTI AKAN DATANG

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Puja dan puji hanya milik Allah , shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW , tiada lagi Nabi sesudahnya. Shalawat dan salam semoga juga tercurah kepada keluarga beserta para sahabatnya. Sidang pembaca , materi tulisan kali ini sesuai judul tersebut diatas adalah setentang Hari Kiamat atau Hari A
Posted in Artikel | Leave a comment

KHUSYU ‘

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allaumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Segala puja dan puji milik Allah, Tuhan Seru Sekalian Alam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW , tiada lagi Nabi sesudahnya.Shalawat dan salam semoga juga terlimpahkan atas keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku
Posted in Artikel | Leave a comment

MUSYRIK

Assalamualaikum wr wb Bismillahirahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Segala sanjungan puja dan puji kepunyaan Allah.Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW , tiada lagi Nabi sesudahnya. Shalawat dan salam juga semoga terlimpahkan atas keluarga beserta para sahabatnya. Sidang pembaca yang terhormat. Iman yang kokoh serta yakin terhadap kebenaran agama Islam merupak
Posted in Artikel | Leave a comment

” YAUMUL JAZA “

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Segala puja dan puji kepunyaan Allah , Tuhan Seru Sekalian Alam.Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan. Shalawat serta salam , kita mohonkan semoga tercurah kehpada Nabi Muhammad SAW , tiada lagi Nabi sesudahnya.Shalawat dan salam semoga juga tercurah kepada keluarga serta para sahabatn
Posted in Artikel | Leave a comment